Miljöpolicy

Med kunden i centrum ska vi kontinuerligt arbeta för att den samlade miljöpåverkan från vår verksamhet ska bli mindre.


Detta genom att:


  • Uppfylla lagar och andra krav

  • Utbilda och informera alla medarbetare så att de kan utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt

  • Arbeta för att minska resursutnyttjande när det gäller råvaror och energi

  • Med förebyggande åtgärder minimera risken för föroreningar av luft, vatten och mark

  • Påverka och välja våra leverantörer, speditörer och entreprenörer så att dessa bidrar till att vår miljöpåverkan ska bli mindre
Bild
Bild

Hör gärna av dig!

Eller kom förbi kontoret på en kopp kaffe

Kvalitetspolicy

Med kunden i centrum utvecklas vi ständigt för att hitta nya effektiva lösningar. Kunnighet och motivation är drivkrafter för att uppnå och helst överträffa våra kunders förväntningar.


Detta genom att:


  • Uppfylla kundens specificerade krav

  • Leverera i tid

  • Arbeta analysiskt med problemlösningar

  • Ständigt hitta nya effektiva lösningar

  • Systematiskt analysera och korrigera avvikelser
Bild
Bild